UPDATE: 't Keperke (niet meer!) in verval: teken aan de wand

19 Februari 2014

UPDATE - Jarenlang stond het oude gemeenteschooltje 't Keperke in Itterbeek volledig te verkrotten, daar getuigen de foto's wel van. Met Groen deden we toen een oproep om dit gemeentelijk patromonium niet zomaar verloren te laten gaan, maar om het een nieuwe functie te geven. ( )  We zijn dan ook heel blij dat het nieuwe bestuur hiervoor zorgt: 't Keperke wordt de nieuwe thuis van de dienst Financiën, die er normaal gezien in het najaar naartoe verhuist. In de tussentijd wordt het gebouw uitgebreid gerenoveerd (Voor meer info op website van de gemeente, klik ).

Onderstaande tekst werd geschreven in mei 2012, tijdens het laatste jaar van de vorige legislatuur.hier

Geen verkoop of verkommering, maar dus wel een nieuwe functie!

"Om te beginnen, het gaat hier niet om de gebouwen of de werking van huidige school, maar wel over de vroegere schoolgebouwen aan de overkant van de straat. Al enkele jaren geleden verhuisde de gemeenteschool 't Keperke naar zijn nieuwe gebouwen, maar als gevolg hiervan staat het oude 't Keperke te verkommeren.

Dat deze verhuis nodig was door de sterke groei in leerlingenaantallen kan niet weerlegd worden. Als gevolg hiervan staan de oude gebouwen echter al tien jaar leeg zonder dat er naar wordt omgekeken door het gemeentebestuur. Terwijl er in de andere deelgemeenten nieuwe gemeenschapslokalen (in Sint-Gertrudis-Pede) of chiro- en scoutslokalen (in Sint-Martens-Bodegem en Paloke) worden gebouwd, staan er in het centrum van Itterbeek gebouwen die gecatalogeerd zijn als zijnde van openbaar nut, volledig te verkrotten. Dat er ruiten worden ingegooid is natuurlijk niet rechtstreeks de schuld van het gemeentebestuur. Maar het feit dat het al 10 jaar leegstaat, helpt natuurlijk ook niet echt. De beste manier om verkrotting tegen te gaan is en blijft gebruik.

Wat het extra betreurenswaardig maakt, is dat deze gebouwen, waar 50 jaar de Itterbeekse jeugd op de schoolbanken zat, uitstekend gelegen zijn voor een functie van openbaar nut. Niet gelegen aan een drukke doorgaande straat, parkeergelegenheid, omgeven door andere openbare functies zoals het huidige 't Keperke, de Zomaar en het Recreatiecentrum, ... Het zou dus zeer jammer zijn indien het, samen met oude gemeentehuis van Itterbeek, zou verkocht worden, terwijl er zeker potentieel is voor een nieuwe openbare functie. Hopelijk een prioriteit voor het nieuwe bestuur!"