Verenigde oppositie stelt verbeterd subsidiereglement noodfonds corona voor

20 December 2020

Verenigde oppositie stelt verbeterd subsidiereglement noodfonds corona voor

Tijdens de recentste Dilbeekse gemeenteraad stelden de fracties CD&V, Groen-Sp.a en DNA! een verbeterd subsidiereglement voor om de door corona getroffen verenigingen te ondersteunen. Het langverwachte reglement dat de gemeenteraad agendeerde blonk uit in onduidelijkheid en onvolledigheid. Om niet nog meer tijd verloren te laten gaan voor de getroffen verenigingen, stelde de verenigde oppositie daarom zelf een verbeterd reglement op. Ons voorstel werd echter weggestemd door de meerderheid.  Op 2 juni 2020 besliste de Vlaamse regering om de lokale besturen een bedrag toe te kennen om getroffen verenigingen te helpen. Voor Dilbeek gaat het om een eenmalige subsidie van 708.909,52 euro. Daar waar in vele omliggende gemeenten een reglement al tijdens of kort na de zomer werd gestemd, kwam het in Dilbeek pas eind november op de gemeenteraad ondanks het regelmatig polsen naar een stand van zaken door de oppositie. “De ontgoocheling van de oppositie was dan ook groot toen bleek dat het reglement niet veel om het lijf had en vooral uitblonk in onduidelijkheid over wie er nu precies recht zal hebben op wat.”, zegt Jef Vanderoost. Zo omvat het voorgestelde reglement 2 rondes waarvan voorlopig slechts enkel de eerste ronde is uitgewerkt.   “Het aanzienlijke subsidiebedrag mag ons inziens niet enkel dienen om op de winkel te passen, terwijl hij dicht is”, zegt Reindert De Schrijver.  Verenigingen moeten natuurlijk een vergoeding krijgen voor gelede schade en een compensatie voor de extra investeringen die nodig waren om activiteiten coronaproef te maken. Er zijn ook vele (nieuwe) creatieve acties opgezet door vrijwilligers en bestaande en nieuwe verenigingen die een steuntje in de rug verdienen. “Dilbeek moet dit moment en de subsidie aangrijpen om creatiever en flexibeler om te gaan met het ondersteunen van vrijwilligerswerk en het bruisende verenigingsleven dat zo kenmerkend was/is voor Dilbeek.”, zegt Jasper De Jonge.   Het verbeterde reglement van CD&V, Groen-Sp.a en DNA! gaat uit van 3 ronden. “De eerste en derde ronde moet verenigingen financieel ondersteunen voor de gelede schade in 2020 en 2021”, ligt Jef Vanderoost toe. “Met ronde 2 willen we de Dilbeekse verenigingen stimuleren om, liefst in samenwerking met anderen, nieuwe initiatieven op te starten om tijdens of na de pandemie het vrijetijdsaanbod in Dilbeek te doen heropleven en/of de gemeenschapsvorming in een buurt te versterken.”, vult Reindert De Schrijver aan.    “Ons reglement vraagt ook om periodiek te rapporteren over de vorderingen aan de gemeenteraad, zodat de besteding ook transparant gebeurt”, besluit Jasper De Jonge.   We hoopten als oppositie dat het huidige Dilbeekse gemeentebestuur de kans grijpt om met dit verbeterde reglement aan de slag te gaan en niet meer tijd verloren te laten gaan. Zo konden de vrijwilligers en nieuwe of traditonele verenigingen weer de impulsen krijgen die ze verdienen. De heropleving van de vrije tijd in Dilbeek heeft meer nodig dan steunmaatregelen zonder ambitie(s).