Voetwegen 99 & 102: stem van Dilbeekse bevolking wordt gehoord

12 Februari 2018

De gemeenteraadsleden die voetwegen 99 en 102 graag zagen verdwijnen worden door minister Schauvliege terug naar af gestuurd; de voetwegen blijven bestaan. Na een eerste poging in 2007, wordt ook het tweede verzoek in 2016/2017 door de minister onderuit gehaald. Uitstekend nieuws in een dossier waar Groen Dilbeek zich van meet af aan volledig tegen verzet heeft. ?Een korte geschiedenis voor wie het bos door de bomen niet meer ziet 

Na de aankoop in 2000 van het bosgebied waar al honderden jaren twee voetwegen door liepen, probeerden de eigenaars (waaronder een ex-gemeenteraadslid van Open VLD) al in 2007 om deze voetwegen te laten afschaffen, met hulp van de toenmalige meerderheid. Na een procedureslag werd de afschaffing van de voetwegen in 2009 door de minister verworpen. De indieners probeerden deze beslissing aan te vechten bij Raad van State, maar vingen ook daar bot. Nadat Open VLD, samen met UF, opnieuw een meerderheid kregen in de gemeenteraad duurde het niet lang vooraleer ze een nieuwe poging waagden om deze voetwegen af te schaffen, zonder enige reden van algemeen belang. Na twee dure openbare onderzoeken in 2016 en 2017 (waarbij Open VLD, als pleitbezorger voor het dossier, in 2016 blijkbaar niet wist dat het dossier onvolledig was), werd er wonderlijk in de provincie ook een meerderheid gevonden om het dossier met onvolledige en tegenstrijdige argumenten naar de minister door te sturen. "Groen Dilbeek heeft in elke fase van het dossier lijvige antwoorden gegeven, een nodige tegenwind daar waar misbruiken nog welig tieren," aldus Jasper De Jonge (lijsttrekker Groen Dilbeek). 

Verkwisting gestuurd door Open VLD 

Dit dossier is niet alleen een symbool voor het weinige belang dat Open Vld hecht aan het algemeen belang, het is ook een mooi voorbeeld van de verkwisting door deze zogenaamd zuinige partij". De verschillende openbare onderzoeken hebben de gemeentediensten immers niet enkel bergen werk gegeven, ze brachten telkens ook een stevige financiële kost mee. Groen Dilbeek looft dan ook het voorbereidings- en opvolgingswerk dat de gemeentediensten in alle objectiviteit hebben uitgevoerd. Voor Groen Dilbeek hoort elke burger gelijk behandeld te worden. Het bestuur werkt met belastingmiddelen die van diezelfde burger afkomstig zijn. Elke vorm van verspilling tegen het algemeen belang is een verlies aan middelen om de echte problemen aan te pakken.

Een duidelijk signaal

Groen Dilbeek wil een stem zijn voor het groene gedachtegoed in de gemeente. Elke voetweg die verdwijnt is een verlies aan beleving. De inspanningen van de vele Dilbekenaren die klacht hebben ingediend tegen de verlegging van voetweg 99 en afschaffing van voetweg 102, zowel tijdens het openbaar onderzoek, alsook na de rampzalige beslissing vanuit de provincie, hebben duidelijk geloond. "Het antwoord geeft een duidelijk signaal naar alle betrokkenen, en vooral naar de indieners toe, dat 'bezit' niet gelijk staat aan 'macht'; de voetwegverbindingen blijven beschikbaar voor alle inwoners", aldus Jim Ongena.

 

  Jim Ongena, campagneleider Groen Dilbeek