Voetwegendossier blijft maar aanslepen

08 Oktober 2017

Tien jaar. Zo lang gaat de saga rond voetwegen 99 en 102 mee. Een dossier waarbij de belangen van de burgers ondergeschikt zijn aan individuele gezinnen. ?Wat historiek

Op de gemeenteraad van september 2016 diende Open VLD een punt in over de aanvraag tot verlegging van voetweg 99 en de afschaffing van voetweg 102, ondanks het feit dat deze voetwegen een essentiële schakel in het voetwegen- netwerk in onze gemeente vormen. Deze twee voetwegen lopen tussen de Kluizenbosstraat en de Ketelheidestraat, in een prachtig natuurgebied. De gouverneur schorste de beslissing toen wegens schending van het onpartijdigheidsbeginsel. Dit was ook al geen nieuw dossier. Al 10 jaar eerder deed Open VLD immers al een poging om deze voetwegen af te schaffen maar ook toen werden ze teruggefloten door de minister én de Raad van State.

Volharden in de boosheid

Ondanks deze historiek en de objectieve afwegingen van het Dilbeeks bestuur voor een negatief advies, besliste Open VLD vervolgens om nog eens voorrang te geven aan de belang  ?en van een individu. Ze duwde het dossier voor een derde keer door de gemeenteraad, waardoor de beslissing bij de deputatie van de provincie kwam te liggen. Wat de verwerking van het dossier op provincieniveau nog triester maakt, is dat men de argumenten ? of eerder het gebrek eraan - vanwege Open VLD gevolgd heeft. Dit is een pijnlijk bewijs dat er beslissingen genomen worden die ingaan tegen de belangen van de bevolking. Bovendien hanteerde de deputatie een erg zwakke argumen- tatie ter goedkeuring van de verlegging. De vele protesten van burgers en verenigingen werden zowel door Open VLD als door de deputatie genegeerd.

Groen is sinds de eerste aanvraag in 2007 gekant geweest tegen de aanvraag, ook op provinciaal niveau. Het is een aanvraag waar men drogredenen en excuses gebruikt om het eigenbelang te laten primeren. Groen Dilbeek ijvert voor een transparant en gelijk beleid, waaraan dit dossier mateloos zondigt. Vele burgers en organisaties hebben beroep tegen de beslissing van de deputatie ingediend, waardoor het dossier nu bij de bevoegde minister Schauvliege beland is.

Een beslissing kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen zal Groen Dilbeek zich blijven inzetten om de belangen van alle burgers te verdedigen. Onze groene rand hoort voor iedereen toegankelijk te blijven.