Wat is dat nu eigenlijk, een RUP?

08 Mei 2013

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP's' vervangen de gewestplannen en de BPA's. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. (informatie Vlaamse Overheid) Wat het dus niet is, is een overheid die een globaal plan op tafel gooit om het gebied zelf te ontwikkelen. Een RUP biedt enkel mogelijkheden (en beperkingen aan deze mogelijkheden) voor de eigenaars van de verschillende percelen. Net zoals u misschien nog ergens een stuk bouwgrond heeft liggen voor eventueel gebruik in de toekomst, zo zal het zijn voor de percelen binnen het RUP die als bouwgrond worden vastgelegd. Een gemeentelijk RUP, zoals dat van de Bosstraat, moet ook rekening houden met Gewestelijke en provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, zodat het al van in het begin aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.